Monumentos funerarios (1900-1930)

Vigo: Monumentos funerarios (1900-1930)

O cemitério de Pereiró é conhecido pela riqueza e qualidade de suas escultura. No podemos encontrar obras de escultores como Francisco Asorey ou González Pola.

Destacam por sua importância o monumento a Concepción Arenal, o mausoleo da família Gil Sarabia, o monumento da Cruz Vermelha, a figura da tumba de Enrique Heraclio Botana (de Asorey) e o angel da tumba de Oías Pérez.

Bibliografía: