Yangshuo County. Guilin.

Pueblo Yangshuo County.
Pueblo Yangshuo County. ( Num ref.: 5770q )
Pueblo Yangshuo County.
Pueblo Yangshuo County. ( Num ref.: 5765q )
Pueblo Yangshuo County.
Pueblo Yangshuo County. ( Num ref.: 5774q )
Pueblo Yangshuo County.
Pueblo Yangshuo County. ( Num ref.: 5767q )
Pueblo Yangshuo County.
Pueblo Yangshuo County. ( Num ref.: 5775q )
Pueblo Yangshuo County.
Pueblo Yangshuo County. ( Num ref.: 5781q )