Piazza di Pietra.
Piazza di Pietra. ( Num ref.: 1696s )
Piazza di Pietra.
Piazza di Pietra. ( Num ref.: 1697s )